cần giúp đỡ

em mới dùng con 8830 táy máy lắp nhầm sim giờ trên màn hình chỗ gprs nó hiện 1x.giờ không thể làm gì được.lúc bật nguần nó hiện dòng chữ radio locked until power cycled
các bác giúp em với.huhu.

Bác làm theo bước sau:

Options/Mobile Network/ sau đó chọn phần “Network Selection Mode” là GSM.

Done.

minh dc may bac tinh te mach cho rui.cam on ban nha.thank nhiu nhiu