Cần giúp đỡ bộ Driver của VGN-FJ5 Series ( Phím Fn không sử dụng được - do thiếu driver )

Em đang cần down bộ driver của VGN FJ5 Series :frowning: Không tài nào tìm được link để down ạ ! Máy em cài XP ! Hiện tại phím Fn không thể sử dụng được ! Do thiếu driver.
Bên dưới là các driver và ứng dụng cơ bản cần thiết để phím Function (Fn) hoạt động bình thường;
Vui lòng cài đặt theo đúng thứ tự bên dưới:

  1. SNC (Sony Notebook Control)
  2. Sony Utilities DLL
  3. Setting Utility Series
  4. Sony Shared Library
  5. VAIO Event Service
  6. VAIO Control Center
  7. VAIO Power Management

Original Drivers for VGN-FJ5 Series
Applicable Models](javascript:hideDownloadAppModels(‘divShowApplicableModelsForSummory’,‘imgDownloadSummoryAppModelShowHide’))
VGN-FJ56G,VGN-FJ57GP,VGN-FJ57SP,VGN-FJ58GP,VGN-FJ58SP
These are original drivers for VGN-FJ5 Series.
Available Downloads:
Intel Chipset 915GM/PM/GMS/910GML Chipset Controller Driver
File name: INDOTH-00817401-AP.EXE
File size: 2.55MB
Realtek® High Definition Audio Device Driver
File name: REDAUD-00825230-AP.EXE
File size: 18MB
Sony® Visual Communication Camera VGP-VCC1 Driver
File name: SODCAM-00966505-AP.EXE
File size: 1.53MB
Texas Instruments PCI7420 Integrated FlashMedia Controller
File name: TIDMSC-00967105-AP.EXE
File size: 1.09MB
HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP Driver
File name: CODMOD-00816110-AP.EXE
File size: 2.11MB
Realtek® RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Driver
File name: REDETH-00966201-AP.EXE
File size: 1.16MB
Alps Pointing-device Driver
File name: ALDOTH-00199338-AP.EXE
File size: 1.71MB
Sony® Notebook Control Device Driver
File name: SONCU-00000004-AP.EXE
File size: 1.12MB
Intel® 915GM/GMS 910GML 855GME Video Driver
File name: INDVID-00770916-AP.EXE
File size: 5.36MB
Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection Driver
File name: INDWLL-00998900-AP.EXE
File size: 17MB
Atheros Wireless Network Connection Driver
File name: ASSLD-00000002-AP.EXE
File size: 3.74MB
Battery Checker
File name: SOBACH-00000004-AP.EXE
File size: 2.36MB
Px Engine
File name: SOPXEN-00000002-AP.EXE
File size: 2.01MB
Sony Setting Uitlity Seires
File name: SOSEUS-00000002-AP.EXE
File size: 9.82MB
Sony Shared Library
File name: SOSLI-00000002-AP.EXE
File size: 2.17MB
Sony Utilities DLL
File name: SOUTDL-00000002-AP.EXE
File size: 1.8MB
Sony Video Shared Library
File name: SOVSL-00000001-AP.EXE
File size: 2.91MB
VAIO Control Center
File name: SOCOCE-00000002-AP.EXE
File size: 3.33MB
VAIO Event Service
File name: SOEVSE-00000002-AP.EXE
File size: 3.11MB
VAIO Power Management
File name: VAPMA-00000002-AP.EXE
File size: 7.61MB
Wireless Lan Starter
File name: WILAST-00000002-AP.EXE
File size: 3.69MB