Cần dây cáp USB cho O2 _ các bác giúp với

có ai bán ko? bao nhiêu ? Tôi ở Hà Nội
ĐT: 0983192199 - email: huydeco@yahoo.com