Cần bán Iphone cỏ - nhỏ

Sold out. Thanks :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:


Cáp còn chưa lấy ra

Cây này đã bán.
Cảm ơn


Dư cái UAG Plyo mới mua 3 ngày. Vừa cầm ko thích lắm. Dc vái có Magsage.
Thanh lý 550k như mới.