Calendar for PokeP v2.01: Quản lý lịch biểu ngoài màn hình Today

Phiên bản mới nhất được jsurfer phát triển sẽ giúp bạn hiển thị và quản lý lịch biểu ngay trên màn hình Today, phiên bản mới Calendar for PokeP v2.01 được cập nhật ngày 20/05/2008

  • Phần mềm hỗ trợ Windows Mobile 5.0, 6.0
  • Hỗ trợ màn hình VGA và QVGA

http://home.comcast.net/~cheezsj/pocketpc/calendarforpockp/after_v20/english/images/03.gif

http://home.comcast.net/~cheezsj/pocketpc/calendarforpockp/after_v20/english/images/04.gif

Phiên bản Basic được cung cấp hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải phần mềm tại đây

Các thông tin khác và phiên bản Advance bạn có thể xem tại http://home.comcast.net/~cheezsj/pocketpc/calendarforpockp/after_v20/english/calepoke_page.html