Cách uninstall software Documents To Go?

Vừa rồi tôi có cài upgrade Documents to Go vào desktop (Win XP), tuy nhiên chẳng biết bị lỗi gì mà bây giờ tôi muốn uninstall bằng self-uninstall của Doc to go cũng không được, dùng “Add Remove Program” của XP không xong*, thậm chí cài đè lên bản cũ cũng “bó tay”**.

Vậy bác nào biết software nào cho phép mình uninstall program trên win XP vui lòng hướng dẫn. Tks.

*Xp chỉ dừng mãi ở bước “Please wait while Windows conf. DTG. Gathering required info.”
**