Các bạn ai sử dụng Yahoo! go rồi, cho mình hỏi

Ở cơ quan mình không cho download các file quá 10Mb và chỉ được download file .zip; Bạn nào có Yahoo! go thì nén lại .zip; roi gởi cho mình được không ? Mình cám ơn nhiều.
Email của mình là: hongduc.nguyen@gmail.com
Một lần nữa xin cám ơn.