các bác cho em hỏi chút T.T

tình hình là con ip của em càng ngày càng nghe nhỏ có thể do thằng ku em nghịch bi đổ ít nuóc vào phần nghe đt có cách nào khắc phục không hả các bác em nghe toàn phải bật loa ngoài lên mới nghe tạm tạm các bác chỉ giáo em với T.T

Bạn có thễ restore lại máy,nếu cãm thấy vẫn vậy thì chắc phải thay loa rồi