Bộ lịch chuyên về Civic Type R

Nhân tiện Cty Quà tặng VITA của em cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm lịch để bàn phục vụ cho năm 2011 và cũng sẳn sàng nhận luôn nguyên show chụp hình xe và làm thành lịch trọn gói cho anh em.

http://farm2.static.flickr.com/1121/5101192255_d0f9c290f8_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1237/5101192789_982c0640aa_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1432/5101787544_ec9b8bf76a_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1336/5101788114_ec15cddc5a_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4111/5101194267_8bbc0ca61f_b.jpg

[RIGHT]Nguồn otofc.com
[/RIGHT]

Tiếp theo :

	 				 				 		 			 				[INDENT] 					[http://farm2.static.flickr.com/1105/5101789038_5ae07c7f56_b.jpg](http://farm2.static.flickr.com/1105/5101789038_5ae07c7f56_b.jpg)

http://farm2.static.flickr.com/1207/5101195045_5deaaff3f0_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4107/5101195445_08eb458177_b.jpg [/INDENT]

Và hết …


	 				 				 		 			 				[INDENT] 					[http://farm5.static.flickr.com/4090/5101790338_c7fbce6abd_b.jpg](http://farm5.static.flickr.com/4090/5101790338_c7fbce6abd_b.jpg)

http://farm2.static.flickr.com/1087/5101196393_f1c81a2f85_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1157/5101196969_9e22b7b654_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1367/5101791870_2c34a6301c_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1380/5101197807_ffdc14f659_b.jpg [/INDENT]