Bản Win OEM của T41 có khác của T42, T43 ?

Các bác cho hỏi: bản Win OEM của T41 có khác của T42, T43 ko nhĩ, Máy em T41 có Phần Restore nhưnng là SP1, mà em up lên SP2 toàn bị lỗi file Rundll32 nên rất hay bị treo, bác nào có đĩa cài Win bản OEM sp2 cho T41 cho em xin một bản, em xin chịu mọi phí tổn!

T41 và T42 thì giống nhau thôi,dùng chung bộ recovery được mà

Bác phải dùng đĩa của đúng dòng mới upgrade được.

Dùng đĩa của T42 tạo recovery cho T41 được nhung phải cài Modem Driver vì Modem khác nhau T41 xài Lucent T42 xài Think Pad Modem Driver. Chỉ có đĩa cho T42 vì T42 trở lên cho tạo đĩa, T41 trở về trước không cho. Cần thì wa mình cho mượn