Bác nào dùng UPS Santak TG500 cho em hỏi về bật UPS khi điện lưới có lại?

Chào các bác,
Chả là em tính kiếm một con UPS gọn nhẹ, hiệu suất cao để chạy dự phòng mấy thứ. Em thấy con Santak TG500 khá hợp lý.

Vấn đề là con này em sẽ để trên cao nên việc can thiệp vào nó khá khó khăn. Theo em được biết dòng này khi dùng cạn bình sẽ tắt, nhưng khi có điện lại nó không tự bật mà phải có người nhấn POWER nó mới lên.

Bác nào đang dùng con này xác nhận giúp em vấn đề này với. Em xin cám ơn các bác nhiều.

Đối với loại này thì không có cách nào để nó tự bật đâu bạn

Cơ quan em hinh như toàn xài con này. Hôm qua cũng phải lò mò lên để bật

Công ty em dùng con kích điện Toka, có tính năng tự bật khi ngắt và tự chuyển khi có điện lại. Dùng mấy bữa khá OK.