Android Market sẽ đạt mốc 140.000 ứng dụng trong tháng này

http://img.handheld.vn/images/multech/android140k.jpg

Như thông lệ, AndroidLib lại tiếp tục thống kê những con số liên quan đến kho ứng dụng trực tuyến Android Market dành cho Android. Những con số báo cáo lần này cho thấy số lượng ứng dụng dành cho Android tăng lên một cách nhanh chóng. AndroidLip cho biết Android Market sẽ 140.000 ứng dụng trong tháng này. Cón số thống kê cho thấy tháng trước có 17000 ứng dụng được đưa lên kho và mỗi giây trôi qua có trung bình 96 ứng dụng được tải về.

http://img.handheld.vn/images/multech/androidmonthly.jpg

Nếu so với App Store (250000 ứng dụng) thì iOS vẫn còn bỏ xa Android Market, nhưng xét về tốc độ phát triển thì iOS có lẽ không bằng chú robot màu xanh lá cây. Một điểm mạnh khác của Android Market là số lượng ưng dụng miễn phí nhiều, nhưng ngược lại do miễn phí nên số lượng các ứng dụng chất lượng cao sẽ không bằng AppStore. Gần đây nhiều công ty phát triển ứng dụng lớn đã bắt đầu nhòm ngó sang Android và Google cũng đã có thông báo sẽ tăng thêm các nước có thể mua ứng dụng thêm 20 nước (không có Việt Nam) nâng tổng số lên 29 nước trong thời gian tới, điều này sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ gia tăng số lượng ứng dụng và chất lượng trên Android Market.

*** Có sự sai lệch giữa con số do AndroidLip đưa ra với con số chính thức từ Google, nguyên nhân do cách tính khác nhau.

[RIGHT]Multech – HHVN

Nguồn: AndroidLib[/RIGHT]

nhiều ứng dụng quá mỗi lần vào loạn hết cả lên. nhưng sao lai không hỗ trợ việt nam để chúng ta mua nhỉ.