Ai GiÚp VỚi!!!!

Mình vừa tậu dc 1 con dopod C720w. Khi mua thì nói là có office mobile nhưng khi dùng rồi thì ko có.Ai biết chỉ mình với!Thx!

WM 5.0 thì chưa có bản office mobile. phải sang phiên bản 6 thì phải. Trong lúc này có thể dùng các phần mềm bên thứ 3 xem tạm vậy. Có vài dự án nữa đang làm phần mềm office này như documentogo…

cảm ơn SONADT chỉ hộ mình để hieu biết hơn về dopod c720.