Ai có PC World Bench 5 không?

Có ai có cái phần mềm bench mà PC World nó dùng để test máy không? Đang muốn kiếm để test thử cái lap của mình xem thế nào :slight_smile: PC World Bech 5 thì phải :smiley:

hình như soft này không được pubplic, mình cũng tìm nhiều rồi nhưng không thấy đâu có cả :((