About the XỬ LÝ VI PHẠM GD MUA-BÁN & ĐẤU GIÁ category

Xử lý các vi phạm trong giao dịch cho cả hai bên mua và bán trên tiêu chí “THUẬN MUA - VỪA BÁN” và trên tinh thần “UY TÍN TRÊN HẾT”

Một lần bất tín Vạn lần bất tin. Xử lý nghiêm ad ạ,