3 chiếc Swiss made cần bán

-Cơ cấu lại bộ sưu tập em pass 3 chiếc :

1 : Longines Flagship hàng NEW chưa sử dụng size 38.5mm còn hộp travel không thẻ : 20 triệu tròn

2 : Longines Hydroconquest Ceramic demi lướt size 41mm thẻ date 2023 không hộp : 30.000.000

3: Omega Deville Kim xanh size 39.5mm tình trạng qua sử dụng còn hộp xấu xem như không hộp,dây thay mới khoá zin ( vẫn còn dây zin cũ ) : 45.000.000

4: Longines Hydroconquest đen 41mm lướt fullbox - 26.000.000
-Liên hệ 0766477577 Nghĩa - xem trực tiếp tại SG

1 Lượt thích

uppppp có fix cafe cho anh em thiện chí

Thích 1 em Logines giống em đầu tiên

1 Lượt thích

Làm chiếc đi cụ,chiếc này chưa sử dụng đâu

Em uppp mới mời các anh em tham khảo qua