250 triệu thiết bị android được kích hoạt, 11 tỷ ứng dụng được download

Chúng ta đang nhìn lại quý 4 2011 của Google, với một vài thông tin chi tiết được tiết lộ về tiến độ tăng trưởng của Android.

Theo Larry Page, hệ điều hành android đã được kích hoạt trên 250 triệu thiết bị, Tăng 50 triệu so với tháng 11 năm ngoái

Trong khi đó, Android Marketplace đã thành công với 11 tỷ lượt download (Với Apple App Store với tuổi đời lớn hơn 3 tháng so với android market, đạt 18 tỷ lượt tải về trong tháng 12 năm ngoái). Tuy nhiên không có sự thống kê về số app free và trả phí

Nguồn: http://techcrunch.com/2012/01/19/250-million-android-devices-activated-11-billion-apps-downloaded/