Y học chứng cứ dành cho Bác sĩ

Vừa học xong, search trên mạng thấy có hỗ trợ cho ppc, bác nào có nhu cầu thì vào download. Chúc vui :slight_smile: Tại đây