Xirrus Wi-Fi Monitor Gadgets không xài được?

Mình down cái này về version 1.1 mà sao hổng xài được. Nó không thấy được cái card wifi. Nên không dò đc wifi. Máy xps 1330 thì đc. Cả hai đều xài vista như nhau, máy mình thì dv2700. Có ai biết nguyên nhân tại sao không?