Xin thông số GPRS cho PPC!

Mong các ban giúp tôi những thông số cài GPRS cho PPC. Tôi đang dung XDAII mạng VINAFONE! Thanks!

1- Settings → Connections → My Work Network chọn Add a new modem connection → mục Enter a name… thì gõ tên–> Popup Select a modem chọn Cellular Line (GPRS) → Next → Access poin name vào m3-world → user name và Pass: mms.

2- Trở lại cửa sổ Connections. mục My work Network Chọn Manage exitsting connections → Chọn tab Proxy settings → Tick vào This network connect to the Internet và The network uses… → Chọn Advanced → Tại HTTP nhập 10.1.10.46 Port 8000; WAP nhập 10.1.10.46 port 9201; Secure Wap vào 10.1.10.46 port 9203; Socks vào 10.1.10.46 port 1080; Type chọn Sock4.

cảm ơn bác nhiều nhé! Tôi sẽ thử xem!

Cũng xin hỏi thêm tại sao việc cài đặt các thông số của mạng MOBIFONE tôi thấy đơn giản hơn nhiều, bác làm ơn cho luôn các thông số đó nhé!
Dấu hiệ nào để biết có thể truy cập WAP? vi tôi đã cài nhưng khi truy cập đều báo không kết nối được! Thanks!

của Mobi chỉ thay m3-world bằng m-wap,bác chỉ vào WAP dc khi dấu x ở cacnhj cột sóng thay bằng chữ G,tức là khi đó sim của bác đã được kích hoạt dịch vụ GPRS