Xin soft đọc file .chm trên PPC2k5

Xin soft đọc file .chm trên PPC2k5

Dùng cái này đi, đây là phần mềm free đấy.

thx Bạn nhiều lắm.