Xin Skin iPhone!!

Hôm nọ thấy có bác cài skin của iPhone vào O2 mini nhìn trông nhắng nhắng, có bác nào có share cho em xin với nhé!

Bác ơi, cái này có bác maianhtungsten giới thiệu rồi đó, xài WA2_W.desktop đó. bác tham khảo ở post này nhé (trang 29):

http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?p=509053&highlight=iphone#post509053

Cheers!!