Xin Link kiểm tra HP DV 2500????

Ai có Link kiểm tra con DV 2500 cho mình xin nhé. Thanks!

bác vào www.songvietlaptop.com rồi vào tab liên hệ là có cả địa chỉ ktra thời hạn bảo hành và địa chỉ download driver nhé!

http://www11.itrc.hp.com/service/ewarranty/warrantyInput.do?admit=109447626+1209535565289+28353475

vào đây bác