Xin lại tài liệu phân biệt phân giải màn hình

Trước đây trên HHVN có chủ đề bàn luận về độ phân giải màn hình
với các liên quan đến tỉ lệ màn hình
như VGA, SVGA.UVGA WVGA… 640x480…

Trong đó có hình biễu diên các màn hình này
Tôi đang cần để làm tài liệu, nhưng tìm lại thì không thấy trên HH nữa
Bác nào có xin cho xin 1 bản với
Cám ơn nhiều
E-Mail: quananphuc@yahoo.com.vn