Xin lại các bác link cook rom XDA1

Cần up rom con XDA1 cho thằng bạn lên 2003 mà tự nhiên wên mất cái link …bác nào cho em lại với …

Lên FTP của HHVN nhé, tớ Up lên luôn cho .

Thân !

Link Upgrade Rom XDA1: http://lumpistefan.dyndns.org/tools/