Xin hướng dẩn giúp cài tiếng Việt MotrolaE680i

Em có một con Motorola E680i không có tiếng Việt xin các bác hướng dẩn em cài tiếng Việt vào được không? Em xin đa tạ.