Xin hỏi về bỏ dấu T.Việt của VietType trên Treo600

Em là newbie, mới có con Treo600. Em đã cài từ điển RoadLingua của VietPalm cũng như các font tiếng Việt. Nhưng mò mãi vẫn chưa biết cách bỏ dấu tiếng Việt trong từ điển. Mong các huynh giúp đỡ Nooby nhé. Đa tạ, đa tạ.

Riêng với Treo hoặc các loại máy khác có hardkey thì vẫn chưa có phương pháp bỏ dấu tiếng Việt đâu bạn ạ, phải dùng Viettap (nhìn thấy chữ nào thì tap vào chữ đó, ví dụ muốn đánh chữ ó thì tap vao chữ ó, v.v…).
Bạn có thể liên hệ với nhóm Vietpalm để có phần mềm này hoặc vào site: www.vietpalm.com để biết thêm thông tin.