[Xin Giúp]Máy IP 3g bị No Wifi làm sao up lên 2.2 để unlock.

tình hình la máy em là FW 2.1 bi giờ ko có wifi (bị no wifi) thì làm sao em cài được yellowsn0w để unlock đây.Xin các bác cao thủ giúp đỡ.:-t

thế thì mình nghĩ phải sửa lại wifi đã chứ

Xem ở đây nè bác :slight_smile:

http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=123273