xin giúp đỡ

Mình đã uprom len WM2005 và cài RAMDisk nhưng khi vào xem có hiện lên 128M ko nhưng mà chỉ thấy hiện 64,5M thôi không biết là tại sao có ai đã cài rồi chỉ giúp tôi với