Xin driver

cho em xin driver laptop gateway 200arc

Bác phải nói rõ là dùng cho win gì chứ để anh em còn bít chứ nói như thế thì ai biết đường nào mà lần

bác gần chỗ em thì qua đây em cài free cho nhé . Địa chỉ của em theo chữ kí . Cài nhiều dòng máy rùi . Nhưng dòng này thì chưa thử . Em cũng thích thử xem có gì xương không ~X(