Xin cho nhận xét về Dell D620

Bác nào đã dùng D620 cho xin một số nhận xét nhé!