Xin cho hỏi về S100

không biết S100 Qtek có thể nâng cấp lên WM5 được không vậy? Cám ơn nhiều :smiley: