Xin bản đồ Handmap

Em muốn xin bản đồ của Úc, Mỹ và một số nước châu âu. Nhờ các anh giúp cho.

Bác qua đây xem thông tin cần quốc gia và các thành phố trên Thế Giới mà bạn cần
http://www.handmap.net/WinCE/index.htm
Và cũng rất nhiều FREE map đấy bác ạ!

trong file này có một số thành phố châu âu. Hy vọng có cái mà anh tìm, Chú ý là bị thiếu mất 2 part do em vội quá:

www.duycop.net/kakalot/handmap.rar
<kakalot>

www.duycop.net/kakalot/handmap_argentina.rar

www.duycop.net/kakalot/handmap_world_map.zip

www.duycop.net/kakalot/handmap_france.zip

www.duycop.net/kakalot/handmap_poland.zip
:smiley:
<kakalot>

Rất cảm ơn bạn, tuy nhiên mình không giải nén hết được vì lỗi, có cách nào chép lại cho đầy đủ không ? Đa tạ.