Xin ActiveSync cho Windown ME

Bác nào có bản ActiveSync cũ hỗ trợ cho Win me không ạ, em đang tìm mà chưa được. Nay Bác Bill Gates ngừng nên chẳng tìm được. Cảm ơn các Bác trước!:slight_smile:

Nếu là bản 3.8 thì trong Mobifuns.net có đấy

kg biết bản 3.71 có dùng đc kg? nếu cần thì bác mail cho m. hoặc liên hệ chép cho nhé.

mình có bản 3.8, PM cho mình nếu bạn vẫn còn cần

Đã PM cho các Bác, hi vọng sớm nhận được hàng :slight_smile: Cảm ơn Anh em!