WisBarAdvance........

Chào các bác! bác nào có anh WisBarAdvance mơi mới cho em xin vơi.Cám ơn nhiều.

Em mới mua máy nên cũng muốn nhặt nhạnh ít nhiều. Bác nào có chia xẻ cho em với nhé!

Vấn đề này đã bàn trên diễn đàn rồi,dùng chức năng Seach nhé!:smiley: