Wisbar Advance 3.01, đẹp và nhẹ hơn

Ai dùng PDA cũng biết soft này là số 1 về tạo giao diện cho PDA.
Phiên bản mới nhất xem ở đây
http://lakeridgesoftware.com/products.php?prod=WisBar+Advance+3

Và xem thêm ở đây nữa
http://www.4shared.com/file/24217893/4c37aa52/Wisbar_Advance_301.html

Cập nhật phiên bản sửa lỗi WisBar Advance 3 v3.0.0.3 chỉ dành cho Windows Mobile 5 và 6

Yêu cầu: Chỉ cài đặt trên Windows Mobile 5, 6

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/23470caf6aa1131.png

Thông tin:

 • Sửa lỗi browse dialogs không ghi nhớ đường dẫn cũ khi mở lại
 • Sửa lỗi thanh menu Start không gối lên nhau trên thanh taskbar khi đã thiết lập
 • Sửa lỗi hiển thị các chương trình đang chạy task
 • WisBar cho phép sử dụng các Skin của QVGA cho các thiết bị VGA
 • Đưa thêm chức năng không sử dụng Skin của WisBar trên một số chương trình tùy thích
 • Sửa lỗi network icon biến mất khi không kích hoạt network connections
 • Sửa lỗi taskbar icons hiển thị không đúng khi thay đổi các ứng dụng
 • Sửa lỗi khi đóng tạm thời “Minimize” không hiển thị đúng Skin
 • Đưa thêm khả năng tạo shortcuts trên phím cứng

Chú ý:

 • Dùng chương trình này nên tắt các ứng dụng quản lý Task khác để tránh xung đột
 • Phiên bản này chỉ dùng trên Windows Mobile 5, 6

Thông tin chi tiết tại đây. Vui lòng dùng chức năng tin nhắn để sử dụng lâu dài