Winner từ chối giao dịch

Nhờ MOD kiểm tra và xử lý giúp em trường hợp bác @nguyensonn này từ chối giao dịch sản phẩm đã đấu giá thắng từ thứ Bảy tuần trước (23/12).
https://www.handheld.com.vn/threads/dau-gia-giay-adidas-tuyet-dep-kt-23-06-23-12-2017.475217/#post-3522370
Em cám ơn MOD rất nhiều.

https://i.imgur.com/XSquj82.png

[Hình ảnh trong thớt đấu giá]

https://i.imgur.com/ebfKihJ.jpg
https://i.imgur.com/e6mlxdi.jpg
https://i.imgur.com/BvHnODX.jpg
https://i.imgur.com/EruzPBx.jpg
https://i.imgur.com/6C33NBq.jpg
https://i.imgur.com/vzexNtV.jpg
https://i.imgur.com/AewidPh.jpg

[Hình ảnh em tự chụp theo yêu cầu của Winner]

http://upanh.ssc.vn/images/5402.jpg