Windows Mobile 5.0 có bị Memory leaks không ?

Nhờ các cao thủ giúp với.
Mình mới mua một cái Gigabyte G-Smart PDA dùng WM5.
Theo spec tra trên mạng thì con này có ROM 64MB và RAM 64MB.

http://www.mobile88.com/mobilegallery/specification.asp?phone=gigabyte_g-smart&pg=spec&prodid=898&cat=47

Tuy nhiên do G-smart dùng Chinese nên mình úp ROM của Uquibio English vào.
Sau đó kiểm tra trong WM5 phần memory thấy báo thế này
Program Memory 50.3M (Tổng)
Used 25.81M

Storage Memory 18.6M (Tổng)
Used 9.0M

Storage Card 1.9G (Tổng)
Used 214.9

Vậy ROM 64M và RAM 64M ở đâu cơ chứ ? Liệu do WM5 bị bug hay lỗi ROM ?
Nhờ các cao thủ giúp cho.