windows 7 bị lỗi blue screen?

mấy bác có hướng giải quyết không? tôi đang xài thì nó hiện lên màn hình xanh, nó ghi hình như là checking file dump:…

Em cũng bị (HP ProBook 4410s) lúc trước cài bản win7RC thì không bị, nhưng từ hôm cài bản Ultimate lại bị.