Wifi cafe ở Đà Nẵng

Mấy hôm nay ra Đà Nẵng, đi uống cafe Wifi ở 2 nơi: MyPDA cafe ở Nguyễn Du và Bar Relax (Wifi) ở 101 Nguyễn Chí Thanh. Có lẽ mọi người ở Đà Nẵng chưa quen với wifi cafe hay sao mà thấy chỉ có 1 mình ở quán.
Mình thích quán ở Nguyễn Chí Thanh hơn, vừa giống bar, vừa cafe, vừa wifi… Mấy hôm nay tốc độ ADSL chuối quá! Nhưng dù sao có wifi ở Đà Nẵng cũng hạn chế đi nightclub.
Vài dòng chia xẻ đam mê wifi cafe!