Website hàng hitech tại Mỷ

Cho mình hỏi muốn biết bên Mỹ đang bán hàng hitech nào mới nhất giá bao nhiêu thì mình có thể xem trang web nào.

Đang có bà con bên đó về không biết nên gởi mua dùm món gì. Nghe nói I phone bên đó giá cộng thuế là $550 thì mua ở đây cho rồi.

Cảm ơn.

website thì cả triệu cái :question: anh mua cái gì mới được chứ

nếu cần chung chung hoặc đã biết mình muốn mua gì thì vào các site tìm kiếm
bizrate
pricegrabber
google
froogle
amazon

www.newegg.com
www.tigerdirect.com

giá cộng thuế của 8gb có 430$ mà :smiley: