VITO Technology FunContact v2.16 [01/10/08] đã quay trở lại với skin màu đen

Phiên bản mới của VITO Technology với phần mềm quản lý danh bạ FunContact v2.15 đã quay trở lại với Skin màu đen theo các ứng dụng trước đó ZoomBoard và SMS-Chat. Phiên bản mới đã hỗ trợ phím bấm joystick tốt hơn, khả năng quản lý call history hiển thị chi tiết với các icon màu sắc chi tiết

Phần mềm chỉ hỗ trợ Windows Mobile 5.0/6.0, với WM2003 bạn chỉ dùng được với phiên bản 2.0. Phiên bản mới được cập nhật ngày 27/06/2008

http://vitotechnology.com/images/funcontact/4b.gif http://vitotechnology.com/images/funcontact/2b.gif http://vitotechnology.com/images/funcontact/3b.gif

Thông tin chi tiết tại http://iwindowsmobile.com/contact-manager.html

Re: VITO Technology FunContact v2.15 đã quay trở lại với skin màu đen

Cập nhật phiên bản mới nhất VITO Technology FunContact v2.16 đã hỗ trợ bàn phím nhập liệu khi bạn cần tìm kiếm ký tự nào đó trong danh bạ. Phiên bản mới này được cập nhật ngày 01/10/2008

  • Hỗ trợ sử dụng phím cứng, bạn có thể lọc danh bạ khi bấm ký tự
  • Sửa lỗi hiển thị hình ảnh nhỏ trong danh bạ, các ảnh có kích thước nhỏ sẽ có frame hình nền phía sau