VITO GoodWin 1.21: Quản lý ứng dụng như iPhone

GoodWin là một phần mềm tích hợp Touch giúp bạn có một giao diện như ịPhone, phần mềm cho phép bạn quản lý ứng dụng, task manager chỉ bằng các ngón tay thao tác trên màn hình

Đây là phiên bản mới nhất VITO GoodWin 1.21, một phiên bản hứa hẹ hỗ trợ Today plug-in để có thể dễ dàng truy cập các chức năng chính Messaging, Tasks, e-mail và call log. Đồng hồ hiển thị được đưa lên đầu Top Bar…

http://forum.ppcwarez.org/download/file.php?id=5840

Hỗ trợ Windows Mobile 2003 /5.0/6.0, bạn chú ý là trên Windows Mobile 2003 không có đủ các chức năng như khi sử dụng trên Wm5 trở lên nhé

Bạn có thể xem thông tin mới tại http://iwindowsmobile.com/mobile-launcher.html

giao diện đẹp thật… nhưng sao cái của e nó cứ hiện NO SERVICE và cứ ở biểu tượng chế độ rung hoài ah…
với lại làm thế nào để LOCK lại đc vậy a?

NO SERVICE mình lại không bị như vậy, chức năng khóa sẽ tự động khi bạn bấm nút Power rôig bật lại lần kế tiếp

cái này khá hay bác maianh ơi , nhưng em tìm mãi ko thấy cái setting của nó đâu để đổi mầu giao diện ,cái giao diện đó hơi xấu .

Ngay tại giao diện của ứng dụng sẽ có nút bấm Menu ở giữa, ở đó bạn có thể vào Setting để thiết lập nhé