Vga Card

Tôi xem cạc màn hình có 2 loại như sau:
1-Graphics
Processor: Intel® Graphics Media Accelerator 950, NVIDIA®
GeForce® Go 7600 notebook graphics processing unit (GPU) or
NVIDIA® GeForce® Go 7400 graphics processing unit (GPU)
Video RAM: 224MB Total Available Graphics Memory (Intel® GMA
950),
399MB Total Available Graphics Memory (NVIDIA® GeForce Go
7600 - available with 2GB memory option),
383MB Total Available Graphics Memory (NVIDIA® GeForce Go
7600 - available with 1GB memory option),
335MB Total Available Graphics Memory (NVIDIA® GeForce Go
7400 - available with 2GB memory option) or
319MB Total Available Graphics Memory (NVIDIA® GeForce Go
7400 - available with 1GB memory option)
Chipset: Intel® 945GM or Intel® 945PM
2- Graphics
Processor: NVIDIA® GeForce™ Go 6400
Video RAM: 128MB
Technology: TurboCache™
Chipset: Intel® 915PM

có thể hiểu như sau: ở “1” nếu cạc intel GMA 950 là cạc tích hợp “onboard” có đúng o? và bộ nhớ là 224MB?
còn ở cấu hình “2” cạc VGA là rời 128MB và thêm sẻ chia từ RAM có đúng o?
còn trong trường hợp nào thì cạc VGA từ RAM (chỉ share từ RAM thôi) và được ghi như thế nào? Các bác biết giải thích giúp với( trường hợp nào là onboard, trường hợp nào là share từ RAM). Cám ơn nhiều