Về ch.trình hỗ trợ âm thanh như công cụ của DJ dành cho PPC

Bạn cho tớ hỏi có c.trình đó ko, có thì chỉ giúp tớ nơi tải về nhé, vì rảnh rỗi phối âm cũng vui