Vấn đề với hệ điều hành và PC to phone

Các bác làm ơn cho em hỏi chút ạ.

Em mới cài lại cái PC ở nhà, chuyển từ win xp sang windows xp media central edition. Có một vấn đề xảy ra. Chất lượng cuộc gọi khi em dùng mediaring để gọi sang nước ngoài (PC to phone) bị giảm hẳn đi.

Vậy không hiểu vấn đề ở đây là do em set các thông số (ví dụ như cho microphone chẳng hạn) chưa đúng . Hay là vấn đề ở đây là do hệ điều hành này làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc gọi.

Thanks in advance.