vấn đề về cái icon

mình down trên mạng về một số file .png nhưng không biết làm sao để biến những file này thành file .ico? mong mọi người giúp đỡ

Có phần mềm tạo icon đấy bác

bạn xài cái này nhé http://www.coolutils.com/Downloads/Image2Ico.exe