uprom cho o2i

[LEFT]mình dang dung con o2i , xin cac ban chi minh cach uprom voi. Thanks a lots:D :smiley: [/LEFT]

Bác nên tìm kiếm trước khi hỏi nhé, có bài cũ trong 4R bác tham khảo cách up & link tải rom về đây :
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=23542&highlight=uprom