Up ROM cho XDA I

Tôi chưa bao giờ UP ROM cho Pocketphone cả, nay muốn UPROM XDA I từ WM2002 lên WM2003 thì làm thế nào?

Tôi cũng muốn biết hiện tại bản ROM WM2003 nào cho XDA I là ổn định và mới nhất để download? (nếu có thể nhờ các bác cho xin đường dẫn để download luôn cho tiện).

Cám ơn

Cook ROM cho XDA I

Vô đây mà cook nè, bạn xài thử mới biết cái nào ôn hay không chứ. Tui xài 2002 (theo máy) 2003beta, 2003Final mà cũng chẳng thấy khác gì nhau. Chỉ có cái khác đầu tiên mà tui thấy là 2003 chậm hơn 2002, có lẽ do nặng hơn?
http://lumpistefan.dyndns.org/

Nhưng up lên 2003 thì thích hợp với nhiều fần mềm hơn thì fải ( theo suy đóan thế chứ chưa dùng XDA I bao giờ ), bởi mình thấy các fần mềm hỗ trợ cho WM 2003 là nhiều nhất.