Up Rom cho Dopod 818

Dear all,

  1. Sau khi theo dõi diễn đàn, mình vẫn chưa hiểu up rom la gi cả. Các bạn có cách nào giúp mình hiểu với, co’ thể cho mình tài liệu để tự tham khảo cũng được.

  2. Nếu ai đã dùng 818, các bạn chỉ mình cách nào để up rom cho phù hợp với dòng máy này. Mình nghe nói up rom phù hợp thì máy chạy tốt hơn rất nhiều.

http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=25923